HOTLINE: 028.3717.1423
CHỨA CỜ BẠC 

NỘI DUNG (02/12/2021 - 09:44)

Nhà này là ổ chứa cờ bạc từ lâu. Chúng tôi phản ánh nhiều lần nhưng chưa thấy Công An xử lý. Chúng tôi nghi ngờ có ai đó chống lưng