HOTLINE: 028.3717.1423
Xả rác bừa bãi 

NỘI DUNG (02/12/2021 - 22:39)

Đầu hẻm 233 đường tth07 vẫn người dân trong hẻm vẫn vứt rác ngay đầu hẻm. Tình trạng này đã xử lý xong nay lại vứt rác tiếp.